G3832 πανοικί
heel zijn huis, hele gezin
Taal: Grieks

Onderwerpen

Huisgezin,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

panoiki,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

πανοικεί (Rec., LTr., -κί), adv. (< πᾶς, οἶκος), a word rejected by strict Atticists, though found once in Plat. (Eryx., 392 c); [in LXX: Ex 1:1 (בַּיִת H1004), III Mac 3:27 (where A in each case reads -κίᾳ, the Attic form, cf. Ge 50:8, al.)*;] with all the household: Ac 16:34.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks οἶκος G3624 "huis, woonplaats, huishouden"; Grieks πᾶς G3956 "ieder, elk, alles, het geheel, alle dingen";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel