G3970 πατροπαράδοτος
overlevering
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

patropa'radotos, bn van πατηρ G03962 en een afleiding van παραδιδωω G03860 (in de zin van overhandigen of doorgeven)


overgeërfd of door overlevering tot ons gekomen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† πατρο-παρά-δοτος, -ον (< πατήρ, παραδίδωμι), handed down from one's fathers, inherited: I Pe 1:18 (Diod., al.).†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks παραδίδωμι G3860 "in handen geven"; Grieks πατήρ G3962 "vader";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel