G4005_πεντηκοστή
Wekenfeest, Shavoe'ot, Pinkster(dag)
Taal: Grieks

Onderwerpen

Pinksterfeest, Shavoe’ot (Feest), wekenfeest,

Statistieken

Komt 3x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

pentekos'te, zn vr vrouwelijk van het rangtelwoord van πεντήκοντα G04004; TDNT - 6:44,826;


Pentecost = "de vijftigste dag" 1) het tweede van de drie grote Joodse feesten dat jaarlijks in Jeruzalem gevierd werd (Shavoe'ot of wekenfeest), de zevende week na het Pascha, in dankbare erkentelijkheid voor de voltooide oogst


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

πεντηκοστός, -ή, -όν, [in LXX for חֲמִשִּׁים H2549, Le 25:10, 11, IV Ki 15:23, 27; I Mac4, II Mac 14:4; ἡ π., To 2:1, II Mac 12:32*;] fiftieth. As subst., ἡ π. (a) (sc. μερίς), at Athens, a tax of two per cent.; (b) (sc. ἡμέρα, i.e. the fiftieth day after the Passover), Pentecost, the second of the three great Jewish feasts (To 2:1, II Mac 12:32; ἑορτὴ ἑβδομάδων, De 16:10, al.): Ac 2:1 20:16, I Co 16:8.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

Included with: πεντηκοστ-ός, ή, όν,
  fiftieth, Plato Philosophus “Theaetetus” 175b.
__II substantive πεντηκοστή, ἡ,
__II.1 (i.e. μερίς), fiftieth part: hence, tax of two per century. on exports and imports, at Athens, Andocides Orator 1.133, Demosthenes Orator 59.27: pl., prev. author 24.120; ἐς Ἀθάνας πεντηκοστὰ τῶν λίθων “IG” 42(1).103.46 (Epid.); at Delos, prev. work22.1635.38 (4th c.BC), 11(2).161 A 26 (3rd c.BC) ; at Halicarnassus, “OGI” 46.12 (3rd c.BC) ; τῶν πρηθέντων τελείτω π. “SIG” 229.5 (Erythrae, 4th c.BC) ; = Latin quinquagesima, Dio Cassius Historicus 55.31 (assuming variant): metaph., ταύτην ευὕρηκε Μειδίας καινὴν ἱππικήν τινα πεντηκοστήν invented a new sort of composition of two per century. in lieu of his cavalry service, i. e. paid this instead of it, Demosthenes Orator 21.166.
__II.2 (i.e. ἡμέρα), fiftieth day (after the Passover), “Pentecost”, LXX.2Mac.12.32 ; ἡ ἡμέρα τῆς Π. NT.Act.2.1.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks πεντήκοντα G4004 "vijftig";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin