G4044 περιπείρω
doorboren, doorsteken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

peripeiro̱, ww. van περί G04012 en de grondvorm van πέραν G04008;


1) doorboren, doorsteken; 2) metaf. zijn ziel kwellen met verdriet (1 Tim. 6:10);


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† περι-πείρω, to put on a spit, hence, to pierce: metaph., ἑαυτὸν . . . ὀδύναις, I Ti 6:10.†

Bronnen


Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks πέραν G4008 "aan gene zijde van, verder, meer dan"; Grieks περί G4012 "over, betreffende, vanwege, omdat, rondom";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen