G4160 ποιέω
maken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 575x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

poieo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ποιέω, -ῶ, [in LXX for a great variety of words, but chiefly for עשׂה H6213;] 1. to make, produce, create, cause: c. acc. rei, Mt 17:4, Mk 9:5, Jo 9:11, Ac 9:39, Ro 9:20, al.; of God as Creator (c. acc. pers. also), Mt 19:4, Mk 10:6, Lk 11:40, Ac 4:24, He 1:2, al.; like Heb. עשׂה H6213, absol. = ἐργάζομαι, to work, Mt 20:12 (cf. Ru 2:19; so AV, but v. infr.), Re 13:5, R, mg. (but v. infr.); σκάνδαλα, Ro 16:17; εἰρήνην, Eph 2:15, Ja 3:18; ἐπίστασιν, Ac 24:12; συστροφήν, Ac 23:12; c. acc. rei et dat. pers., Lk 1:68, Ac 15:3; with nouns expressing action or its accomplishment, forming a periphr. for the cogn. verb: ὁδόν π. (cl. ὁ ποιεῖσθαι), to go on, advance, Mk 2:23; πόλεμον, Re 11:7, al.; ἐκδίκησιν, Lk 18:7, 8; ἐνέδραν, Ac 25:3; κρίσιν, Jo 5:27, Ju 15; ἔργα, Jo 5:36, al.; σημεῖα (τέρατα καὶ σ.), Jo 2:23 and freq., Ac 2:22, al.; so also mid. ποιεῖσθαι: μονήν, Jo 14:23; πορείαν, Lk 13:22; κοινωνίαν, Ro 15:26; of food, to make ready, prepare: δεῖπνον, Mk 6:21, al.; δοχήν, Lk 5:29 14:13; γάμους, Mt 22:2; of time, to spend (cl.): ὥραν, Mt 20:12, RV (but v. supr. and cf. McN, in l.); μῆνας, Re 13:5 ἐνιαυτόν, Ja 4:13; c. acc. seq. ἐκ, Jo 2:15, al.; c. acc. et acc. pred., Mt 3:3 12:16, Mk 1:3 3:12, Jo 5:11, al.; c. adv., καλῶς, Mk 7:37; ἑορτὴν π. (Dem., Ex 23:16, al.), Ac 18:21, Rec.; πάσχα, Mt 26:18; to make or offer a sacrifice (Plat., Xen., al.; Jb 42:8, III Ki 11:33; so some understand τοῦτο ποιεῖτε, Lk 22:19, but v. Abbott, Essays, 110 ff.); seq. ἵνα (WM, 422 f.; M, Pr., 228), Jo 11:37, Col 4:16, Re 3:9. 2. to do, perform, carry out, execute: absol., c. adv., καλῶς π., Mt 12:12, I Co 7:37, 38, Ja 2:19; id. seq. ptcp. (cl.; v. M, Pr., 228), Ac 10:33, Phl 4:14, II Pe 1:19, III Jo 6; οὕτως, Mt 24:46, Lk 9:15, al.; ὡς (καθώς), Mt 1:24 21:6, al.; ὁμοίως, Lk 3:11; ὡσαύτως, Mt 20:5; c. ptcp., ἀγνοῶν ἐποίησα, I Ti 1:13; c. acc. rei: τί interrog., Mt 12:3, Mk 2:25, Lk 6:2, al.; τοῦτο, Mt 13:28, Mk 5:32, Lk 22:19 (WH om.; v. supr., ref. to Abbott, Essays), Ro 7:20, al.; with nouns expressing command or regulation: τ. νόμον (not as in cl., to make a law), Jo 7:19, Ga 5:3 (cf. in LXX, Jos 22:5, I Ch 22:12, al.); τ. ἐντολάς, Mt 5:19; similarly with other nouns expressing conduct: τ. δικαιοσύνην, Mt 6:1, al.; ἀλήθειαν, Jo 3:21, al., etc.; c. dupl. acc., Mt 27:22, Mk 15:12; c. acc. rei et dat. pers. (commod., incomm.; rare in cl.), Mt 7:12, Mk 5:19, 20, Lk 1:49, Jo 9:26, al.

SYN.: πράσσω, q.v. The general distinction between the two words is that between particular action and its habitual performance (cf. Tr., Syn., § xcvi; Westc. on Jo 3:21; ICC on Ro 1:32).


Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀγαθοποιός G17 "goeddoende, deugdzaam"; Grieks εἰρηνοποιός G1518 "vredesonderhandelaar, vredelievend"; Grieks εὐποιΐα G2140 "weldadigheid"; Grieks ζωοποιέω G2227 "voortbrengen (levende wezens)"; Grieks κακοποιός G2555 "boosdoener"; Grieks καλοποιέω G2569 "weldoen"; Grieks μοσχοποιέω G3447 "kalf maken (afgodsbeeld)"; Grieks ὀχλοποιέω G3792 "volksoploop"; Grieks περιποιέομαι G4046 "maken dat overblijft, achterhouden, opzij leggen, sparen"; Grieks ποίημα G4161 "werk, schepping"; Grieks ποίησις G4162 "maken, vervaardigen"; Grieks ποιητής G4163 "maker, voortbrenger, schepper, dader, uitvoerder, dichter"; Grieks πράσσω G4238 "uitoefenen, praktiseren, ondernemen, staatszaken beheren"; Grieks προσποιέομαι G4364 "aanspraak maken op, voorwenden, veinzen"; Grieks σκηνοποιός G4635 "tentenmaker"; Grieks χειροποίητος G5499 "";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs