G4211 πορφυρόπωλις
purperverkoopster
Taal: Grieks

Onderwerpen

Koopman, handelsreiziger,

Statistieken

Komt 1x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

porfyropo̱lis̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† πορφυρόπωλις, -ιδος, ἡ, a seller of purple fabrics: Ac 16:14.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks πορφύρα G4209 "purperslak, schelpdier"; Grieks πωλέω G4453 "verkopen, verkopers, kooplieden";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs