G4253 πρό
pro, voor
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 47x voor in 16 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

pro, vz een primair voorzetsel; TDNT - 6:683,935;


voor


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

πρό, prep. c. gen., [in LXX chiefly for לִפְנֵי H6440;] before (a) of place: Ac 12:6, 14 14:13, Ja 5:9; π. προσώπου (= Heb. לִפְנֵי H6440, De 3:18, Ma 3:1, al.; Bl., § 40, 9), Mt 11:10, Mk 1:2, Lk 1:76 7:27 9:52 10:1, Ac 14:13; (b) of time: Mt 8:29 24:38, Lk 11:38 21:12, Jo 11:55 13:1 17:24, Ac 5:36 21:38, I Co 2:7 4:5, Eph 1:4, Col 1:17, II Ti 1:9 4:21, Tit 1:2, He 11:5, I Pe 1:20, Ju 25; π. ἐτῶν δεκατεσσάρων, fourteen years ago, II Co 12:2; π. προσώπου (v. supr.), Ac 13:24; c. gen. pers., Mt 5:12, Jo 5:7 10:8, Ro 16:7, Ga 1:17; c. gen. art. inf. (= πρίν; M, Pr., 100; Bl., § 69, 7), Mt 6:8, Lk 2:21 22:15, Jo 1:49 13:19 17:5, Ac 23:15, Ga 2:12 3:23; as in late writers (resembling a Latin idiom but independent of it; B1., § 40, 5; M, Pr., 100 f.; cf. Am 1:1, II Mac 15:36, and for other exx., Soph., Lex., s.v.), πρὸ ἓξ ἡμέρας τοῦ πασχα, on the sixth day bef. the Passover, Jo 12:1; (c) of preference: π. πάντων, Ja 5:12, I Pe 4:8; (d) α c. subst., of position before: προαύλιον, πρόδρομος; priority of rank or order, προπάτωρ; anticipation, πρόγνωσις, πρόνοια; β c. adj., intensity, πρόδηλος; γ c. verb., of place, προάγω, προβαίνω; of preference, προαιρέομαι.†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks πόῤῥω G4206 "ver, verweg"; Grieks πρηνής G4248 "hals over kop"; Grieks πρίν G4250 "eerder, vroeger, voorheen"; Grieks προάγω G4254 "voorschijn brengen (te)"; Grieks προαιρέομαι G4255 "naar voren brengen, zich voornemen, besluiten"; Grieks προαιτιάομαι G4256 "van te voren"; Grieks προακούω G4257 "vroeger, eerder horen"; Grieks προαμαρτάνω G4258 "eerder zondigen"; Grieks προαύλιον G4259 "voorhof, voorportaal"; Grieks προβαίνω G4260 "voorwaarts gaan, voortgaan"; Grieks προβάλλω G4261 "ontkiemen, uitspruiten, bladeren laten uitlopen"; Grieks προβιβάζω G4264 "verder voort doen gaan, verder brengen, vooruit slepen"; Grieks προβλέπω G4265 "voorzien, van te voren zien, verschaffen"; Grieks προγίνομαι G4266 "vroeger plaats hebben"; Grieks προγινώσκω G4267 "voorkennis hebben van"; Grieks προγράφω G4270 "van te voren"; Grieks πρόδηλος G4271 "duidelijk, begrijpelijk"; Grieks προδίδωμι G4272 "verraden"; Grieks προείδω G4275 "van te voren zien, voorzien"; Grieks προελπίζω G4276 "van te voren hopen"; Grieks προέπω G4277 "van te voren zeggen"; Grieks προενάρχομαι G4278 "vroeger beginnen"; Grieks προεπαγγέλλομαι G4279 "beloven"; Grieks προερέω G4280 "van te voren zeggen"; Grieks προέρχομαι G4281 "voorwaarts gaan, voortgaan, vooruitgaan"; Grieks προετοιμάζω G4282 "vooraf"; Grieks προευαγγελίζομαι G4283 "beloven, aankondigen"; Grieks προέχομαι G4284 "uitmunten boven, overtreffen"; Grieks προηγέομαι G4285 "vooruitgaan"; Grieks προθέσμιος G4287 "vooraf bepaald"; Grieks πρόθυμος G4289 "geneigd, bereid"; Grieks προΐστημι G4291 "vooraan plaatsen"; Grieks προκαλέομαι G4292 "oproepen, uitnodigen"; Grieks προκαταγγέλλω G4293 "aankondigen (van te voren)"; Grieks προκαταρτίζω G4294 "gereedmaken (van te voren)"; Grieks πρόκειμαι G4295 "voor (iemand of iets) liggen, voorzetten"; Grieks προκηρύσσω G4296 "bekendmaken (van tevoren)"; Grieks προκόπτω G4298 "vooruitbrengen"; Grieks πρόκριμα G4299 "vooroordeel"; Grieks προκυρόω G4300 "vooraf bekrachtigen"; Grieks προλαμβάνω G4301 "¢¢r zijn, voork"; Grieks προλέγω G4302 "voorspellen"; Grieks προμαρτύρομαι G4303 "vooraf getuigen, bekendmaken, voorspellen"; Grieks προμελετάω G4304 "vooraf instuderen, voorbereiden"; Grieks προμεριμνάω G4305 "van te voren bezorgd zijn"; Grieks προνοέω G4306 "zorgen voor, verzorgen"; Grieks προοράω G4308 "voor ogen hebben"; Grieks προορίζω G4309 "vooraf bepalen, voorbeschikken"; Grieks προπάσχω G4310 "vooruit lijden, vooruit ondervinden"; Grieks προπέμπω G4311 "vooruitsturen, wegsturen, voorthelpen"; Grieks προπετής G4312 "vooroverhellend"; Grieks προπορεύομαι G4313 "vooruitzenden"; Grieks πρός G4314 "ten voordele van, bij, tegen, aan"; Grieks προσάββατον G4315 "sabbat (dag voor de)"; Grieks πρόσφατος G4372 "nieuw, pas gedood"; Grieks προτάσσω G4384 "rplaatsen"; Grieks προτείνω G4385 "uitstrekken"; Grieks πρότερος G4387 "eerder, tevoren"; Grieks προτίθεμαι G4388 "voorplaatsen, voorleggen"; Grieks προτρέπομαι G4389 "aansporen, prikkelen"; Grieks προτρέχω G4390 "vooruitlopen"; Grieks προϋπάρχω G4391 "eerder zijn"; Grieks πρόφασις G4392 "voorwendsel, uitvlucht, vertoning"; Grieks προφέρω G4393 "te voorschijn brengen"; Grieks προφήτης G4396 "profeet"; Grieks προφθάνω G4399 "voorkomen"; Grieks προχειρίζομαι G4400 "in handen geven, uitkiezen, bepalen, bestemmen tot"; Grieks προχειροτονέω G4401 "uitkiezen (van te voren)"; Grieks Πρόχορος G4402 "Prochorus"; Grieks πρωΐ G4404 "vroeg, ochtend (vroege)"; Grieks πρῶρα G4408 "voorsteven, boeg"; Grieks πρῶτος G4413 "eerste in tijd, eerste in rang"; Grieks φρουρέω G5432 "";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin