G4333_προσεργάζομαι
werken, bijwerken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

prosergazomai,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* προσ-εργάζομαι, 1. to work or do service besides (Hdt., Plut.). 2. to gain besides, by working or trading: Lk 19:16 (Xen.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

προσεργάζομαι,
  work besides, μηδὲν τοῖς δεδραμένοις Euripides Tragicus “Hercules Furens” 1013; τὸ χρυσίον τῷ ἀγάλματι Plutarchus Biographus et Philosophus “Pericles” 31 ; ἀγαθὰ π. τινί do good service to one besides, Herodotus Historicus 6.61 (nisi to be read προ-); ὠμότατον π. τινά Plutarchus Biographus et Philosophus “C. Gracchus” 17.
__2 make, earn in addition, Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 3.1.28, “PCair.Zen.” 5c9. 13 (3rd c.BC).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἐργάζομαι G2038 "werken, bezig zijn, arbeiden"; Grieks πρός G4314 "ten voordele van, bij, tegen, aan";

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs