G4613 Σίμων
Simon
Taal: Grieks

Onderwerpen

Petrus, Simon (v. Cyrene), Simon (de leerlooier), Simon Iskariot, Simon Kananites (discipel), Simon, Simon Magus,

Statistieken

Komt 76x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Simo̱n, van שִׁמְעוֹן H08095;


1) persoonsnaam 1a) Simon Petrus, de discipel; 1b) Simon Zeloot of Kananites  (Mat. 10:4; Mark. 3:18; Luk. 6:35); 1c) Simon Iskariot, vader van Judas; 1d) Simon Magus (Hand. 8:9); 1e) Simon van Cyrene; 1f) Simon de leerlooier (Hand. 10:5-6, 32); 1g) Simon de Farizeeër (Luk. 7:40-44); 1h) Simon, broer van Jezus (Mark. 6:3); 1i) Simon de melaatse (Mat. 26:6; Mark. 14:3).


Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Συμεών G4826 "Simeon"; Hebreeuws שִׁמְעוֹן H8095 "Simeon";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel