G4620_σιτόμετρον
afgemeten 'deel van' graan
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

sitometron,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† σιτομέτριον, -ου, τό (< σιτομετρέω, Ge 47:12, 14 *, = Attic τὸν σῖτον μετρέω), a measured portion of food: Lk 12:42 (for exx. in π., v. Deiss., BS, 158; LAE, 1031).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σῑτομετρ-ία, ἡ,
  measured allowance of corn, rations, Zenon Papyri du Caire 292.63 (2nd c.BC), Polybius Historicus 1.68.9 , Mélanges Glotz 904 (Iasos, 2nd c.BC), Diodorus Siculus Historicus 2.41, Plutarchus Biographus et Philosophus “Cat.Ma.” 8, “OGI” 533.29 (from Ancyra), Polyaenus Historicus 4.12.1 : so σῑτομέτρ-ιον, τό, NT.Luke.12.42 ; ἔπαρχος -μετρίου δήμου Ῥωμαίων, = Latin praefectus annonae, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes 3.667 (from Patara) ; σῑτομέτρ-μετρον, τό, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.313b.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks μέτρον G3358 "maatstaf, meetstok"; Grieks σῖτος G4621 "tarwe, graan";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel