G4629_σκέπασμα
bedekking
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

skepasma,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* σκέπασμα, -τος, τό (< σκεπάζω, to cover), a covering, esp. clothing: I Ti 6:8.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σκέπ-ασμα, ατος, τό,
  a covering, τῶν σ. ὑποπετάσματα μὲν ἄλλα, περικαλύμματα δὲ ἕτερα Plato Philosophus “Politicus” 279d ; of a cap or shoe, prev. author “Lg.” 942d ; of clothing generally, Aristoteles Philosophus “Politica” 1336a17; also ὄνυχες σ. τῶν ἀκρωτηρίων εἰσίν prev. author “PA” 687b24 ; covering membrane, prev. author “GA” 780b28 ; τὸ φύλλον περικαρπίου σ., in plants, prev. author “de An.” 412b2; οἰκία σ. ἐκ πλίνθων καὶ λίθων prev. author “Metaph.” 1043a32.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks σκοπός G4649 "uitkijk, verspieder";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken