G4767 στυγνητός
gehaat, verfoeilijk
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

stygni̱tos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* στυγητός, -όν (< στυγέω, to hate), hated, hateful: Tit 3:3.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀποστυγέω G655 "verafschuwen"; Grieks θεοστυγής G2319 "God hatend"; Grieks στυγνάζω G4768 "treurig zijn, somber zijn";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel