G4812_συλαγωγέω
buit wegslepen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

sylago̱geo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† συλαγωγέω, -ῶ (< σύλη, booty + ἄγω), to carry off as spoil, lead captive (θυγατέρα, Heliod., Aeth., 10, 35): metaph., Col 2:8.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σῡλᾰγωγέω,
  (σῦλον) carry off as booty, lead captive, τινα NT.Col.2.8, Heliodorus Scriptor Eroticus 10.35.
__II rob, despoil, τὸν οἶκον Aristaenetus Rhetor 2.22.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄγω G71 "leiden, meenemen, aanvoeren, feest vieren (een), gaan, weggaan, vertrekken"; Grieks συλάω G4813 "beroven, plunderen";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel