G4942 συνυποκρίνομαι
veinzen, huichelen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

synypokrinomai,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† συν-υπο-κρίνομαι to play a part with, dissemble with: c. dat., Ga 2:13 (Polyb.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

συνυπο-κρίνομαι ῑ,
  accommodate oneself by pretending, Polybius Historicus 3.31.7; συνυπεκρίθη τίθεσθαι φιλίαν πρὸς αὐτούς prev. author 3.52.6: σ. τὸ προσποίημα τῷ Μαρίῳ helping M. to maintain his pretence, Plutarchus Biographus et Philosophus “Marius” 14 ; συνυπεκρίνετο τοῖς προθύμως.. διακειμένοις pretended to agree with the eager spirits, Polybius Historicus 3.92.5, cf. NT.Gal.2.13, Plutarchus Biographus et Philosophus “Marius” 17.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks σύν G4862 "met"; Grieks ὑποκρίνομαι G5271 "upokrinomai";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken