G4987 σωρεύω
ophopen, opstapelen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

so̱reyo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

σωρεύω [in LXX: Pr 25:22 (חתה H2846), Jth 15:11 * ;] (a) to heap on: c. acc. seq. ἐπί c. acc., Ro 12:20 (LXX) (Arist., al.); (b) to heap with: c. acc. et dat., metaph., ἁμαρτίαις, II Ti 3:6 (overwhelmed with, Field, Notes, 217) (Polyb.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σωρ-εύω,
  heap one thing on another, τι πρός τι Aristoteles Philosophus “Rhetorica” 1390b18; ἐπὶ τοῦ κοσκίνου τὰ τεθλιμμένα Dioscorides (Dioscurides) Medicus 4.150; ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ πλοῦτον Lucianus Sophista “epigram” 12.6; ἄνθρακας ἐπὶ τὴν κεφαλήν τινος LXX.Pro.25.22, NT.Rom.12.20; περὶ τὸ σῶμα λάφυρα Plutarchus Biographus et Philosophus “Pelopidas” 33; νεκρούς Diodorus Siculus Historicus 12.62; πλοῦτον prev. author 1.62, compare 5.46, Philodemus Philosophus “περὶ οἰκονομίας” p.45 Josephus Historicus :—passive, Aristoteles Philosophus “de Generatione et Corruptione” 325b22, Polybius Historicus 16.11.4; οὐσίας πλῆθος -εύεται Epicurus Philosophus “Fragmenta” 480.
__II heap with something, with genitive, αἰγιαλοὶ σεσωρευμένοι τινῶν Polybius Historicus 16.8.9: with dat., σ. βωμοὺς λιβάνῳ Herodianus Grammaticus 4.8.9; αὐχένας στέμμασι “Anthologia Graeca” 7.233 (Apollonides Epigrammaticus): metaph., γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις NT.2Tim.3.6.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἐπισωρεύω G2002 "ophopen"; Grieks σορός G4673 "lijkbaar, urn, kist";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij