G5056 τέλος
einde, eeuwig
Taal: Grieks

Onderwerpen

Belasting, Tol, Eeuwigheid,

Statistieken

Komt 41x voor in 14 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'telos, zn o van een primair tello (vertrekken voor een bepaald doel); TDNT - 8:49,1161;


1) einde 1a) eindpunt, de grens waar iets ophoudt iets te zijn (altijd het einde van een daad of toestand, maar niet het einde van een tijdsperiode) 1b) het einde 1b1) de laatste in een opeenvolging 1b2) eeuwig 1c) dat waardoor iets beëindigd wordt, het slot ervan, de uitkomst 1d) het einde waar alle dingen betrekking op hebben, doel, voornemen 2) tol, in- en uitgaand recht (d.w.z. indirecte belasting op goederen)


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

τέλος, -ους, τό [in LXX for קֵץ H7093, etc.; εἰς τὸ τ., chiefly for לָנֶצַח H5331 and cognate forms ;] 1. end: most freq. of the termination or limit of an act or state (in NT also of the end of a period of time, cl. τελευτή), Lk 1:33, I Co 10:11, II Co 3:13, I Pe 4:7; by meton., of one who makes an end, Ro 10:4; ἕως (ἄχρι, μέκρι) τέλους, I Co 1:8, II Co 1:13, He 3:14 6:11, Re 2:26; εἰς τ., to or at the end, Mt 10:22, Mk 13:13, Lk 18:5, Jo 13:1 (or here, to the uttermost, v. Westc., in l.); τ. ἔχειν, Lk 22:37; adverbially, τὸ δὲ τέλος, finally, I Pe 3:8; of the last in a series, Re 21:6 22:13; of the issue, fate or destiny, Mt 26:58; c. gen. rei, Ro 6:21, al.; c. gen. pers., II Co 11:13, al.; of the aim or purpose, I Ti 1:5. 2. toll, custom, revenue: Ro 13:7; pl., as most usually, Mt 17:25
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀνατέλλω G393 "opgaan, ontspruiten"; Grieks ἐντέλλομαι G1781 "opdragen, bevelen"; Grieks λυσιτελεῖ G3081 "belastingen betalen"; Grieks ὁλοτελής G3651 "volkomen, geheel"; Grieks παντελής G3838 "volledig, geheel volmaakt"; Grieks πολυτελής G4185 "kostbaar, duur"; Grieks τέλειος G5046 "volmaakt"; Grieks τελεσφορέω G5052 "rijpheid brengen"; Grieks τελέω G5055 "ten einde brengen, beëindigen, afmaken"; Grieks τελώνης G5057 "tollenaar"; Grieks τηλαυγῶς G5081 "zichtbaar"; Grieks τολμάω G5111 "tolmaw"; Grieks φόρος G5411 "";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel