G5057 τελώνης
tollenaar
Taal: Grieks

Onderwerpen

Tollenaar,

Statistieken

Komt 22x voor in 3 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

te'lones, zn m van τελος G05056 en ωνεομαι G05608; TDNT - 8:88,1166;


1) pachter van de belastingen 1a) onder de Romeinen gewoonlijk iemand uit de ridderstand 2) belastinggaarder, tollenaar, iemand in dienst van de algemene pachter van de belastingen. De tollenaars waren een groep die niet alleen door de Joden veracht werd, maar ook door andere volken, zowel vanwege hun beroep als vanwege de hardheid, de hebzucht en het bedrog, die zij in hun werk toonden.


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* τελώνης, -ου, ὁ (< τέλος, ὠνέομαι) 1. a farmer of taxes (Lat. publicanus). 2. A subordinate of the former, who collected taxes or tolls in a particular district, a tax-gatherer (EV, publican): Mt 5:46 10:3, Lk 3:12 5:27, 29 7:29 18:10, 11, 13; pl., τ. κ. ἁμαρτωλοί, Mt 9:10, 11 11:19, Mk 2:15, 16, Lk 5:30 7:34 15:1; τ. κ. πόρναι, Mt 21:31, 32; ὁ ἐθνικὸς κ. ὁ τ., Mt 18:17 (cf. DB, iv, 172; ext., 394 f.; MM, xxiv).†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀρχιτελώνης G754 "hoofdtollenaar"; Grieks τέλος G5056 "einde, eeuwig"; Grieks τελώνιον G5058 "telwnion"; Grieks ὠνέομαι G5608 "kopen";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs