G5087 τίθημι
zetten, plaatsen, leggen, vaststellen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 97x voor in 16 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'tithemi, ww een verlengde vorm van een primair 'theo (dat alleen in bepaalde tijden als plaatsvervanger gebruikt wordt); TDNT - 8:152,1176;


1) zetten, plaatsen, leggen 1a) plaatsen of leggen 1b) neerleggen 1b1) neerbuigen 1b2) terzijde leggen, niet langer dragen 1b3) opzij leggen, geld opzij leggen 1c) iets voorzetten om te eten of te drinken 1d) uiteenzetten, iets dat uitgelegd (verklaard) moet worden 2) maken 2a) maken (of plaatsen) voor zichzelf of eigen gebruik 3) vaststellen 3a) bekendmaken 3b) bevelen, verordenen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

τίθημι, [in LXX for שִׁית ,נתן ,שׂוּם H7896,H7760,H5414, etc. ;] 1. causative of κεῖμαι (a) to place, lay, set: Lk 6:48, Ro 9:33, al.; of laying the dead to rest, Mk 15:47, Lk 23:55, Jo 11:34, Ac 7:16, al.; seq. ἐπί, c. gen., Lk 8:16, Jo 19:19, al.; id. c. acc., Mk 4:21, II Co 3:13, al.; ὑπό, Mt 5:15, al.; παρά, Ac 4:35, 37. Mid., to have put or placed, to place for oneself: of putting in prison, Ac 4:3, 5:18, 25, al.; of giving counsel, βουλήν, osisRef="Acts.27.12"Ac 27:12; of laying up in one's heart, Lk 1:66 21:14 ( I Ki 21:12); (b) to put down, lay down: of bending the knees, τ. γόνατα, to kneel, Mk 15:19, Ac 7:60, al.; of putting off garments, Jo 13:4; of laying down life, τ. ψυχήν, Jo 10:11, 15, 17, 18 13:37, 38 15:13, I Jo 3:16; of laying by money, παρ’ ἑαυτῷ, I Co 16:2; of setting on food, Jo 2:10; metaph., of setting forth an idea in symbolism, Mk 4:30. 2. to set, fix, establish: ὑπόδειγμα, II Pe 2:6. 3. to make, appoint: Mt 22:44, Mk 12:36, Lk 20:43, Ac 2:35, Ro 4:17, al. Mid., to make, set or appoint for oneself: Ac 20:28, I Co 12:28, I Th 5:9, I Ti 1:12, al.; seq. ἵνα, Jo 15:16 (cf . ἀνα-, προσ-ανα-, ἀπο-, δια-, ἀντι-δια-, ἐκ-, ἐπι-, συν-επι-, κατα-, συν-κατα-, μετα-, παρα-, περι-, προ-, προσ-, συν-, ὑπο-τίθημι).
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀνατίθεμαι G394 "uiteenzetten, verhalen"; Grieks ἀντίθεσις G477 "tegenstelling"; Grieks ἀποτίθημι G659 "wegleggen, wegbergen"; Grieks διατίθεμαι G1303 "beschikken, verbond sluiten, contract sluiten"; Grieks ἔκθετος G1570 "uitgeworpen"; Grieks ἐπιτίθημι G2007 "bijvoegen, toevoegen"; Grieks εὔθετος G2111 "passend, geschikt, bruikbaar"; Grieks εὐθύς G2117 "recht, vlak"; Grieks θεμέλιος G2310 "fundering"; Grieks θήκη G2336 "bewaarplaats, kist, doos, schede (ve zwaard)"; Grieks θησαυρός G2344 "schatkamer, voorraadkamer, opslagplaats"; Grieks ἵστημι G2476 "doen staan, neerzetten, plaatsen, opstellen (doen)"; Grieks κατατίθημι G2698 "neerzetten, neerleggen, wegzetten, wegleggen"; Grieks κεῖμαι G2749 "liggen, rusten"; Grieks μετατίθημι G3346 "omzetten, veranderen"; Grieks νομοθέτης G3550 "wetgever"; Grieks νουθεσία G3559 "vermaning, waarschuwing"; Grieks ὁροθεσία G3734 "vastleggen van grenzen"; Grieks παρατίθημι G3908 "neerzetten voor, bij, naast"; Grieks περιτίθημι G4060 "kledingstuk aandoen"; Grieks προθέσμιος G4287 "vooraf bepaald"; Grieks προστίθημι G4369 "zetten op plaatsen bij, ergens aan toevoegen"; Grieks προτίθεμαι G4388 "voorplaatsen, voorleggen"; Grieks συντίθεμαι G4934 "samenstellen, verenigen"; Grieks υἱοθεσία G5206 "adoptie"; Grieks ὑποτίθημι G5294 "upotiqhmi";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel