G5114 τομώτερος
tomwteroV
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

tomōteros̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* τομός, -ή, -όν (< τέμνω), sharp: compar., -ώτερος, metaph., He 4:12.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄτομος G823 "moment, ondeelbaar, tijdsmoment"; Grieks κόπτω G2875 "snijden, slaan"; Grieks λατομέω G2998 "stenen hakken"; Grieks ὀρθοτομέω G3718 "recht snijden, rechte wegen snijden"; Grieks περιτέμνω G4059 "rondom snijden, besnijden"; Grieks στόμα G4750 "stoma, mond"; Grieks συντέμνω G4932 "verkorten, beperken";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel