G5248 ὑπερπερισσεύω
uperperisseuw
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

yperperisseyo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† ὑπερ-περισσεύω to abound more exceedingly: Ro 5:21. Mid., in same sense (RV, overflow): c. dat. rei, II Co 7:4.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks περισσεύω G4052 "over zijn, achterblijven, overvloed aanwezig, voorhanden zijn"; Grieks ὑπέρ G5228 "over, meer dan, ten behoeve van, ter wille van, meer, verder";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij