G5298 ὑποχωρέω
upocwrew
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 2x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ypocho̱reo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ὑπο-χωρέω [in LXX: Jg 20:37 B (—), Si 13:9, II Mac 12:12 * ;] to go back, retire: seq. ἐν, Lk 5:16; seq. εἰς, Lk 9:10.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ὑπό G5259 "door, onder"; Grieks χωρέω G5562 "";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel