G5326_φάντασμα
verschijning, geestverschijning, spook
Taal: Grieks

Onderwerpen

Geest, Spook,

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'phantasma, zn o van φανταζω G05324; TDNT - 9:6,1244;


1) verschijning

2) vooral een geestverschijning, spook


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

φάντασμα, -τος, τό (< φαντάζω), [in LXX: Jb 20:8 A (חִזָּיוֹן H2384), Is 28:7 A, Wi 17:15 * ;] = φάσμα, an appearance, apparition (Æsch., al.): Mt 14:26, Mk 6:49 (v. DCG, i, 111b).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

φάντᾰσ-μα, ατος, τό,
  ={φάσμα}, apparition, phantom, ἐνύπνια φαντάσματα Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 710; νυκτέρων φ. ἔχουσι μορφάς prev. author “fragment” 312; φ. δαίμονος Plutarchus Biographus et Philosophus “Dio” 2, compare Euripides Tragicus “Hecuba” 54, 94 (anap.), 390, Chrysippus Stoicus 2.22, NT.Matt.14.26; περὶ τὰ μνήματα.. ὤφθη ἄττα ψυχῶν σκιοειδῆ φ. Plato Philosophus “Phaedo” 81d ; vision, dream, Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1102b10 (pl.), Theocritus Poeta Bucolicus 21.30.
__b plural, phenomena, τὰ ἐν ἀέρι φ. Aristoteles Philosophus “de Mundo” 395a29 : plural, portents, Dionysius Halicarnassensis 4.62.
__II ={φαντασία} 1, Plato Philosophus “Protagoras” 356e, “Tht.” 167b, “Prm.” 166a, “R.” 598b, Aristoteles Philosophus “de Anima” 428a1, Epicurus Philosophus “Epistulae” 2pp.37,51 U.; distinguished from εἰκών, Plato Philosophus “Sophista” 236c.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks φαντάζω G5324 "zichtbaar worden, verschijnen";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs