G5362 φίλανδρος
liefhebben (haar man)
Taal: Grieks

Onderwerpen

Liefde,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

filandros̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* φίλανδρος, -ον 1. loving men (Æsch.). 2. Of a wife, loving her husband (freq. in epitaphs, v. LS, s.v., Deiss., BS, 255): Tit 2:4.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀνήρ G435 "man"; Grieks φίλος G5384 "vriend, makker, collega";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel