G5372 Φίλητος
Filetus
Taal: Grieks

Onderwerpen

Filetus,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Phile'tos, m van φιλεω G05368;


Filetus = "geliefde" 1) een ketter, leerling van Hymeneüs


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

φίλητός (T, Φιλητός), -ου, ὁ Philetus: II Ti 2:17.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

φῐλ-ητός, ή, όν,
  to be loved, worthy of love, prev. author = Aristoteles Philosophus “EN” 1168a15 ; τὰ φ. objects of love, prev. work 1156a8.
__II adverb -τῶς in a friendly spirit, 1Eustathius Episcopus Thessalonicensis 1490.47.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks φιλέω G5368 "liefhebben, beminnen, kussen";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij