G5440 φυλακτήριον
gebedsriem, tefillim
Taal: Grieks

Onderwerpen

Tefillin,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

zn o, onzijdig van een afleiding van G05442


een versterkte plaats met een garnizoen, (versterkte) wachtpost, wachthuis, blokhuis


Tefillim, gebedsriem; De Joden gebruikten dit woord om smalle stroken perkament te beschrijven waarop de volgende gedeelten van de wet van Mozes waren geschreven: Ex. 13:1-10, 11-16; Deut. 6:4-9, 11:13-21, en die, opgeborgen in kleine doosjes, tijdens het gebed met een leren riempje bevestigd werden op hetvoorhoofd en de linkerarm tegenover het hart. Zodoende werden zij herinnerd aan de plicht de geboden van God in het hoofd en in het hart te dragen, volgens de richtlijnen van Ex. 13:16, Deut. 6:8, 11:18. Men meende dat deze rolletjes, net als amuletten, de macht hadden kwaad af te weren en demonen te verdrijven. De Farizeeën plachten hun gebedsriemen breed te maken, zodat zij meer zouden opvallen en ijveriger zouden lijken dan de meeste mensen, om zich te laten herinneren aan de wet van God.


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* φυλακτήριον, -ου, τό 1. an outpost, fortification (Thuc., al.). 2. a safeguard (Plat.). 3. an amulet (Plut., al.); in NT for the Talmudic תְּפִלִּין, a prayer fillet, a phylactery, a small strip of parchment on which portions of the law were written and worn on the forehead and next the heart (cf. Ex 13:16): Mt 23:5.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

φῠλᾰκ-τήριον, τό,
  guarded post, fort, castle, Herodotus Historicus 5.52 : especially an outpost communicating with fortifications, Thucydides Historicus 4.31, 33, 110, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 7.5.12 : plural, guardrooms, Aristoteles Philosophus “Politica” 1331a20.
__2 safeguard, security, Plato Philosophus “Leges” 917b : preservative, Demosthenes Orator 6.24 ; amulet, Dioscorides (Dioscurides) Medicus 5.154, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.378b, etc. ; among the Jews φυλακτήρια were small rolls of parchment with texts from the Law written on them, bound to the forehead by persons praying, NT.Matt.23.5 ; φ. χρυσᾶ, symbols denoting the kingdoms of Upper and Lower Egypt, “OGI” 90.45 (Rosetta, 2nd c.BC) ; amulet, PMag.Lond. 121.298 (pl.); metaph., τὸ ὄνομά σου ἔχω ἓν φ. ἐν καρδίᾳ “PMag.Leid.W.” 18.2.
__3 perhaps guard or chain, PLond.unpublished2199.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks φυλάσσω G5442 "bewaken";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen