G5455 φωνέω
geluid geven, een geluid laten klinken, spreken, roepen
Taal: Grieks

Onderwerpen

Geluid,

Statistieken

Komt 42x voor in 6 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

pho'neo, ww van φωνή G05456; TDNT - 9:301,1287;


1) geluid geven, een geluid laten klinken, spreken 1a) van een haan: kraaien 1b) van mensen: roepen, schreeuwen, zijn stem verheffen 2) roepen, zich laten roepen 3) ontbieden, laten komen 3a) ergens uit roepen (d.w.z. iemand vragen een plaats te verlaten en hier te komen) 3b) uitnodigen 3c) toespreken, aanspreken, bij name roepen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

φωνέω, -ῶ (< φωνή), [in LXX for קרא H7121 (Je 17:11, al.), etc. ;] I. Intrans. 1. Of persons, to call out, cry out, speak aloud: Lk 8:8; φωνῇ μεγάλῃ, Mk 1:26, Ac 16:28; ἐφώνησε (φωνῇ μεγάλῇ) λέγων, Lk 8:54, Re 14:18; φωνήσαντες ἐπύθοντο, Ac 10:18. 2. Of the cries of animals (rarely in cl.; Is 38:14, Je, l.c.): of a cock, to crow, Mt 263, Mk 14, Lk 223, Jo 13:38 18:27. II. Trans. (in cl. chiefly poët.), c. acc. pers., to call, summon, invite: Mt 20:32 27:47, Mk 9:35 10:49 15:35, Lk 14:12 16:2 19:15, Jo 1:49 2:9 4:16 10:3 11:28 12:17 18:33, Ac 9:41 10:7; to address, call by name (Soph.), Jo 13:13 (cf. ἀνα-, ἐπι-, προσ-, συν-φωνέω).†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀναφωνέω G400 "uitroepen"; Grieks ἐπιφωνέω G2019 "uitroepen, schreeuwen"; Grieks προσφωνέω G4377 "toeroepen, toespreken, dagvaarden"; Grieks φωνή G5456 "geluid, toon";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken