G5495 χείρ
arm, pols, hand
Taal: Grieks

Onderwerpen

Arm, pols (lichaamsdeel), Hand (lichaamsdeel),

Statistieken

Komt 176x voor in 21 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

cheir, zn. vr.; TDNT 9:424,1309


A. 1) arm, pols (Joh. 20:27; Homerus, Ilias 6.81; Homerus, Odyseus 1.238); 2) hand, als onderscheid van de arm “ἄκρην οὔτασε χεῖρα” (Homerus, Ilias 5.336), “περὶ ἄκραις ταῖς χ. χειρῖδας ἔχουσι” (Xenophon, Cyropaedia, 8.8.17, cf. Plato, Protagoras, 352a); 3) poten van dieren (LXX πορεύεσθαι ἐπὶ χειρῶν Lev. 11:27); 4) instrument van wreedheid χεῖρας σιδηρᾶς "ijzeren klauw" (LXX 4 Mak. 8:13)

B. 6) met voorvoegsel ἐν χ. ἀγγέλου "door de hand van" (Hand. 7:25)


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

χείρ, gen., χειρος (acc., χεῖραν, I Pe 5:6 T), , [in LXX chiefly for יָד H3027 ;] the hand: Mt 3:12, Mk 3:1, Lk 6:6, al. mult.; ἡ χ., acting subject, Lk 22:21; pl., Ac 17:25 20:34, I Jo 1:1; τ. ἔργα τῶν χ., Ac 7:41, Re 9:20; ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χ., I Co 16:21, Col 4:18, II Th 3:17; prepositional phrases, esp. those without art., similar to Heb. constructions (Bl., §32, 4; 40, 9; 46, 9), ἐν χ.; c gen. (Lft., in l.), Ga 3:19; σὺν χ. ἀγγέλου, Ac 7:35; διὰ (τῶν) χειρῶν (διὰ χειρός), Mk 6:2, Ac 5:12 7:25, al.; ἐπὶ χειρῶν, Mt 4:6, Lk 4:11; ellipse of χ. (ἡ δεξία, ἀριστερα; Bl., § 44, 1), Mt 6:3, al. By meton., for the power or activity of an individual, Mt 17:22, Mk 9:31, Lk 9:44, Jo 10:39, Ac 12:11, al.; metaph., of the activity or power of God: Lk 1:66 23:46, Jo 10:29, Ac 11:21 13:11, al.
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks αὐτόχειρ G849 "zelf doen"; Grieks διαχειρίζομαι G1315 "regeren, besturen"; Grieks ἐπιχειρέω G2021 "aanpakken, ondernemen"; Grieks προχειρίζομαι G4400 "in handen geven, uitkiezen, bepalen, bestemmen tot"; Grieks χάσμα G5490 ""; Grieks χειμών G5494 "winter"; Grieks χειραγωγός G5497 ""; Grieks χειρόγραφον G5498 "manuscript, handschrift"; Grieks χειροποίητος G5499 ""; Grieks χειροτονέω G5500 ""; Grieks χράομαι G5530 "";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel