G5497_χειραγωγός
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

cheirago̱gos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* χειρ-αγωγός, -όν (< χείρ, ἄγω) leading by the hand. As subst., ὁ χ., one to lead by the head, a guide: Ac 13:11.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

χειρᾰγωγ-ός, όν,
  leading, guiding, χ. ἀρχή “Supp.epigram” 8.464 (from Egypt).
__2 substantive, leader, guide, ἔχει.. χ. τὸν πλοῦτον ὁ γέρων Philemo Comicus 127; cf. NT.Act.13.11, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.794d: τοῦ βίου τυφλὴ χ. (of Τύχη), prev. work98b; θεοῖς ἕπεσθαι χειραγωγοῖς ἡγούμενοι Libanius Sophista “Orationes” 61.4.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄγω G71 "leiden, meenemen, aanvoeren, feest vieren (een), gaan, weggaan, vertrekken"; Grieks χείρ G5495 "arm, pols, hand"; Grieks χειραγωγέω G5496 "";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech