G5591_ψυχικός
van of behorend tot de adem
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 6x voor in 3 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

psuchi'kos, bn van ψυχή G05590; TDNT - 9:661,1342;


1) van of behorend tot de adem 1a) met de aard en de kenmerken van de adem 1a1) het beginsel van dierlijk leven, dat de mensen met de dieren gemeenschappelijk hebben 1b) geregeerd door de adem 1b1) de zintuiglijke natuur met zijn onderwerping aan eetlust en hartstocht


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

** ψυχικός, -ή, -όν (< ψυχή) [in LXX: IV Mac 1:32 * ;] of the ψυχή (as the lower part of the immaterial in man), EV, natural: opp. to πνευματικός, I Co 2:14 15:44, 46; πνεῦμα μὴ ἔχοντες (EV, sensual; R, mg., natural or animal; better perhaps, of the mind; v. infr.), Ju 19; with ἐπίγειος, δαιμονιώδης, opp. to ἄνωθεν κατερχομένη (σοψία), of the mind (Hort, in l.), Ja 3:15

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ψῡχι-κός, ή, όν,
  of the soul or life, spiritual, opposed to σωματικός, ἡδοναί Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1117b28; ὁρμαί Polybius Historicus 8.10.9 ; πνεῦμα ψ. the spirit, or breath of life, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.1084e, etc. ; νόσος prev. work524d. adverb -κῶς Philo Judaeus 1.81 ; opposed to σωματικῶς, νοερῶς, Proclus Philosophus “Inst.” 139 ; also, heartily, from the heart, LXX.2Mac.4.37, 14.24.
__2 of the animal life, animal, ὁ ψ. ἄνθρωπος the natural man, opposed to ὁ πνευματικός, NT.1Cor.2.14, cf. NT.Jude.19, Photius Legal icographus, etc. (which see)
__3 brave, Alexander Rhetor 338.
__II for the soul or spirit of one deceased, ψ. δῶρα διδούς, i.e. to Hermes, “epigram Gr.” 815.4 (from Crete).
__III cooling, Vettius Valens Astrologus 6.27 (assuming variant).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks πνευματικός G4152 "geest (menselijke)"; Grieks φυσικός G5446 ""; Grieks ψυχή G5590 "adem, levensadem. ziel, psyche, Psychologie";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken