H252 אַח
broeder
Taal: Aramees

Statistieken

Komt 2x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[אַח] n.m. brother;—Ezr 7:18

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H252 אַח ʼach; (Aramaic) corresponding to 251 — brother.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אָח H251 "een, elkander, de ander, broeder, familielid";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel