H572_ אַמְתַּחַת
zak
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Zak,

Statistieken

Komt 15x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ʾamtaḥat, zn. vrl.; TWOT 1265a; Samengesteld van מָתַח H4969 met prefix א◌ en suffix ◌ַת (E. Klein, p. 37). Vergl. Akkad. matāḫu "dragen, vervoeren", Arab. mataḥa "tekenen, uitbreiden", mogelijk Ugar. mṯpdm en mtḥm "ezelpak" (OTW, אמתחת).


1) zak (Gen. 42:27-28; 43:12ev.; 44:1ev.).Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

אַמְתַּ֫חַת n.f. sack

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H572 אַמְתַּחַת ʼamtachath; from 4969; properly, something expansive, i.e. a bag — sack.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws מָתַח H4969 "spreadest them out";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel