H858_ אָתָה
brengen, bijwonen, komen, bijwonen, wegvoeren, halen, brengen, halen
Taal: Aramees

Statistieken

Komt 16x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

(Aramees) , ww, beantwoordend aan H00857; TWOT - 2618


1) komen, aankomen
1a) (P'al) komen
1b) (Aphel) brengen
1c) (Hophal) gebracht worden
2) in het NT gebruikt in de uitdrukking "Maranatha" - "Heer kom"Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

אֲתָה, אֲתָא vb. come Pe. come Haph. bring Hêphal be brought

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H858 אָתָה ʼâthâh; (Aramaic) or אָתָא; (Aramaic), corresponding to 857 — (be-) come, bring.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אָתָה H857 "verschijnen, komen, overvallen, naderen, aanrukken, overvallen";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel