H1123_ בֵּן
zoon, kind, ballingen, kinderen, jong, zonen, gevankelijk weggevoerden, Israelieten
Taal: Aramees

Onderwerpen

Kinderen, Zoon,

Statistieken

Komt 11x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

(Aramees) , zn vergelijkbaar aan בן H01121; TWOT - 2639Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H1123 בֵּן bên; (Aramaic) corresponding to 1121 — child, son, young.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws בֵּן H1121 "zoon, Torah: bezorger, vreemde, veulen, kalf, kind, kleinkind, zonen, kleinkinderen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel