H1287_ בֹּרִית
loog, zeep
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

בֹּרִית n.f. lye, alkali, potash, soap

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H1287 בֹּרִית bôrîyth; feminine of 1253; vegetable alkali — sope.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws בֹּר H1253 "mijn handen met loog gereinigd hebben, zuivere met zeep, op het allerreinste";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel