H1668_ דָּא
elkander, dit, elkaar, het ene van het andere
Taal: Aramees

Statistieken

Komt 6x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

/part part id="xd" title="ד" xml:lang="arc" דָּא demonstr.pr.f. this

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H1668 דָּא dâʼ; (Aramaic) corresponding to 2088; this — one..another, this.

Synoniemen en afgeleide woorden

Aramees דִּי H1768 "daarom, aangezien, waartoe, wat, wiens, die, opdat er, dat, dewijl, van"; Aramees דֵּךְ H1791 "diezelve, dat, datzelve, deze, dit, dezelve"; Hebreeuws זֶה H2088 "deze (man), hier, van hier, dezen zelfden, die, dat, dit, deze, nu";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij