H2039_ הָרָן
Haran
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Haran,

Statistieken

Komt 7x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

, eigennaam, plaatsnaam missch. van הר H02022;


Haran = "bergbewoner"


jongste zoon van Tera, broer van Abraham, vader van Lot, Milka, en Iska; geboren en gestorven in Ur van de Chaldeeën


Gersonitisch Leviet ten tijde van David, van de familie van Simi


een zoon van Kaleb en zijn bijvrouw Efa


naam van de plaats waarheen Abraham optrok vanuit Ur van de Chaldeeën en waar de nakomelingen van zijn broeder Nachor zich vestigden; waarsch. gelegen in Mesopotamië, in Padanaram, het in cultuur gebrachte district aan de voet van de heuvels tussen the Kabour en de Eufraat onder Berg MasiusBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

הָרָן n.pr.m. (mountaineer 1 son of Teraḥ, brother of Abraham and father of Lot 2 a Levite (Gershonite)

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H2039 הָרָן Hârân; perhaps from 2022; mountaineer; Haran, the name of two men — Haran.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws הַר H2022 "bergtop, het verhogen, bergen, berg, berggoden, Gebergte, gebergte";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij