H2261_ חֲבַצֶּלֶת
bolplant, lelie, narcis, Roos van Sharon
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Roos van Sharon,

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Het woord komt alleen voor in Hooglied 2:1 en Jesaja 35:1


De roos van Saron is een van de bekendste beschrijvingen van een plant uit het Bijbelboek Hooglied, tegelijkertijd is het meteen ook een van de moeilijkste teksten om te vertalen.
Om met het gemakkelijke deel te beginnen: de vlakte van Saron is een vruchtbaar gebied in de buurt van de tegenwoordige Golan, zoals blijkt uit verschillende teksten (1 Kron. 5:16; 27:29; Jes. 33:9; 35:2). En hier groeien diverse weideplanten. Echter er is ook een Saron vlakte in de buurt van de Middellandse Zee ten noorden van Tel Aviv, zich langs de kust uitstrekkend tot het Karmelgebergte. Hoewel het nu een droog gebied is, was het vroeger echter moerasachtig en kwamen er waterplanten voor. Afhankelijk van welke van de 2 gebieden wordt bedoeld, krijgen we een totaal andere flora waaruit we de twee genoemde planten moeten determineren.
De grote vraag is welke plant wordt bedoeld met de roos van Saron. Zoek men in een flora op deze naam, dan is het resultaat zeer waarschijnlijk de Hibiscus syriacus, welke in veel talen de roos van Saron wordt genoemd. Echter het kan niet om deze plant gaan daar deze plant pas veel later vanuit China is geïmporteerd. De vertalers van de verschillende vertalingen hebben dan ook flink geworsteld met dit vers en deze zeer divers vertaald, zo heeft de NBV “lelie van de Saron”, de HSV, de SV en de Naardense Vertaling “roos van Saron”, terwijl de NBG51, de GNB96 en Het Boek “narcis van Saron” hebben en de WV95 “krokus van de Saronvlakte”.
Het grote probleem is dat deze plant alleen hier in Hooglied wordt genoemd. Het Hebreeuwse woord “Saron” verwijst naar een streek in Israël, terwijl het andere Hebreeuwse woord ḇaṣṣeleṯ wordt genoemd in Jesaja 35:1. Etymologen willen dit woord afleiden van beṣel (‘bol’) en hamats (‘prikkelende’of ‘prachtig’). Dat zou betekenen dat het gaat om een bolplant. Nu zijn er ontzettend veel soorten bolplanten in Israël en de hierboven genoemde zijn de meest bekende.
Volgens anderen zou het gaan om een Lelie (Lilium candidum) of een Tulp (Tulipa agenensis subsp. boissieri).  De bekende bioloog Lytton John Musselman denkt dat het gaat om de Gladiolus italicus of de G. atroviolaceus en de natuurkenner Azaria Alon denkt dat het de witte Pancratium maritimum is. Dr. M.J. Mulder (Hooglied, een praktische verklaring), stelt dat het een Herfsttijloos is, waarbij hij wel aangeeft dat Herfsttijloos slechts een benadering en geen exacte weergave is van de bloemen of planten die genoemd zijn.
Nu zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste het gaat om een specifieke plant en in dat geval zal er nog heel wat onderzoek voor nodig zijn om tot een mogelijk determinatie te komen. De andere mogelijkheid is dat het niet gaat om een specifieke plant, maar om een groep bolplanten. In dat geval is het zeer goed mogelijk dat het gaat om de reeds genoemde bolplanten.Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

חֲבַצֶּלֶת n.f. meadow-saffron or crocus

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H2261 חֲבַצֶּלֶת chăbatstseleth; of uncertain derivation; probably meadow-saffron — rose.

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken