H2554 חָמַס
afrukken, omverhalen, ontbloten, geweld doen, geweld aandoen, geweld lijden, vallen laten -
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Geweld,

Statistieken

Komt 8x voor in 6 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

chamas, ww., TWOT 678


1) geweld (aan)doen, gewelddadig (be)handelen, verkeerd handelen; 1a) (Qal) geweld (aan)doen, verkeerd handelen (Jer. 13:22); 1a1) in fysieke zin, afrukken van onrijpe vruchten  (Job 15:33); 1a2) in ethische zin (Ezech. 22:26; Sef. 3:4); 1a3) in fysieke en ethische zin; 1b) (Niphal) geweld worden aangedaan


Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[חָמַס] vb. treat violently, wrong Qal treat violently, wrong 1 of physical wrong 2 of ethical wrong 3 both physical and ethical Niph. thy heels suffer violence

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H2554 חָמַס châmaç; a primitive root; to be violent; by implication, to maltreat — make bare, shake off, violate, do violence, take away violently, wrong, imagine wrongfully.

Voorkomend in de LXX als: αδικεωG91 "misdadiger zijn, schade doen, krenken, kwetsen, beschadigen"; αθετεωG114 "afschaffen, veronachtzamen, verijdelen, dwarsbomen, verwerpen, nietig verklaren"; ασεβεωG764 "goddeloos leven, goddeloos handelen"; εκκαιωG1572 "uitbranden, ontsteken, ontbranden"; επικειμαιG1945 "liggen (op iets)"; τρυγαωG5166 "verzamelen van rijp fruit"; παραδειγματιζωG3856 "voorbeeld stellen (als)";


Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws חָמָס H2555 "ongelijk, geweldenarij, gewelddaad, onrecht, geweld, misdadig, wrevelig, wrevel"; Hebreeuws תַּחְמָס H8464 "nachtuil";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen