H2920 טַל
dauw
Taal: Aramees

Onderwerpen

Dauw,

Statistieken

Komt 5x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

טַל n.[m.] dew

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H2920 טַל ṭal; (Aramaic) the same as 2919 — dew.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws טַל H2919 "dauw";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij