H3483 יִשְׁרָה
oprechtheid
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[יְשָׁרָה] n.f. uprightness;—1 K 3:6

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3483 יִשְׁרָה yishrâh; feminine of 3477; rectitude — uprightness.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws יָשָׁר H3477 "effen, goed, waarachtig, recht, vroom, billijke voorwaarden, oprecht, rechtmatig";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel