H3542 כָּה
tot hiertoe, hier
Taal: Aramees

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

כָּה adv. here;—Dn 7:28

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3542 כָּה kâh; (Aramaic) corresponding to 3541 — hitherto.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws כֹּה H3541 "alzo, derwaarts, aldaar, hier, aldus, herwaarts, dit, naar alle kanten, daarginds, zo";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs