H3742_ כְּרוּב
Cherub, Cherubim, engelen
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Cherubim, Engelen,

Statistieken

Komt 91x voor in 12 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

kĕrûb; zn. mnl., TWOT 1036


1) cherub, een bovennatuurlijk wezen; 1a) engelachtig wezen 1a1) als bewaker van Eden 1a2) als staande naast Gods troon 1a3) als een beeld van de wacht houdend boven de ark van het verbond 1a4) als de wagen van JHWH (fig.); 2) plaats Cherub → כְּרוּב H3743 (Ezra 2:59; Neh. 7:61)Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

כְּרוּב 91 n.m. cherub 1 the living chariot of the theophanic God 2 as guards of the garden of Eden 3 as the throne of Yahweh Sabaoth 4 P gives an account 5 K and Ch describe the cherubim of the temple 6 Ezekiel describes the cherubim

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3742 כְּרוּב kᵉrûwb; of uncertain derivation; a cherub or imaginary figure — cherub, (plural) cherubims.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄγγελος G32 "boodschapper, gezant, engelen"; Grieks ζῶον G2226 "levend wezen, schepsel, dier, Cherubim"; Grieks χερουβίμ G5502 "cherub"; Hebreeuws כְּרוּב H3743 "Cherub (plaats)"; Hebreeuws מֲלְאָךְ H4397 "boodschapper, boodschapper (van God), gezant, engelen, koning"; Aramees מַלְאַךְ H4398 "engel"; Hebreeuws שָׂרָף H8314 "seraf, seraphim, engel";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken