H3879_ לֵוִי
Levieten
Taal: Aramees

Onderwerpen

Levieten,

Statistieken

Komt 4x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[לֵוָי] n.gent. Levite

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3879 לֵוִי Lêvîy; (Aramaic) corresponding to 3880 — Levite.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws לֵוִי H3878 "Levi"; Hebreeuws לִוְיָה H3880 "krans , toevoegsel";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken