H4566 מַעְבָּד
werken
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

maʿbād, zn. mnl.; TWOT 1553f; afgeleid van עָבַד H5647 met suffix מַ◌, overeenkomstig met Aramees מַעְבָד H4567, Syrisch מַעְבָּדָא;


1) hapax werken (Job 34:25);Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[מַעְבָּד] n.[m.] work (late form);—pl. sf. Jb 34:25

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H4566 מַעְבָּד maʻbâd; from 5647; an act — work.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Σατανᾶς G4567 "satan, tegenstander"; Aramees מַעְבָד H4567 "werken"; Hebreeuws עָבַד H5647 "werken, dienen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel