H5964 עָלֶמֶת
Alameth, Alemeth
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Alemeth, Allemeth,

Statistieken

Komt 4x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

עָלֶ֫מֶת 1 m.pr.m. a Benjamite 2 n.pr.loc. 1 Ch 6:45

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H5964 עָלֶמֶת ʻÂlemeth; from 5956; a covering; Alemeth, the name of a place in Palestine and of two Israelites — Alameth, Alemeth.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws עָלַם H5956 "verbergen, geheim zijn";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel