H6347_ פֶּחָה
gouverneur, stadhouder, militair bevelhebber
Taal: Aramees

Onderwerpen

Ambtenaar, Heerser, Stadhouder,

Statistieken

Komt 10x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

peḥâ, zn. mnl., overeenkomstig met פֶּחָה H6346; van Akkad. paḥātu een verkorte vorm van bēl paḥāti "heer van een district" (E. Klein, p. 501); TWOT 2936


1) gouverneur, stadhouder (Ezr. 5:3, 6, 14; 6:6-7, 13; Dan. 3:2-3, 27; 6:8)Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

/part part id="xq" title="פ" xml:lang="arc" פֶּחָה n.m. (Bab. or Pers.) governor

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H6347 פֶּחָה pechâh; (Aramaic) corresponding to 6346 — captain, governor.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws פֶּחָה H6346 "gouverneur, stadhouder, militair bevelhebber";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel