H6420 פָּלָל
Palal
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

פָּלָל n.pr.m. a wall-builder Ne 3:25

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H6420 פָּלָל Pâlâl; from 6419; judge; Palal, an Israelite — Palal.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws פָּלַל H6419 "bidden, aanbidden, richten";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel