H6726_ צִיּוֹן
Zion, Sion
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Sion,

Statistieken

Komt 153x voor in 16 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

van צִיוּן H06725 "fort" (Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws, p. 312; Gesenius, Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament, p. 708b; HAW Theological Wordbook of the Old Testament), misschien van het Arabisch šanā "citadel, fort" of ṣuhhay "toren" (Geoffrey W. Bromiley, ed. International Standard Bible Encyclopedia: E-J Volume 2 (Revised ed. 1982). p. 1006); Anderen willen het afleiden van ציוןxsayonH06724 "droge plaats, dorre plaats" (Abarim Publications' Theological Dictionary), dit is onwaarschijnlijk daar in de Bijbel Sion als een waterrijke omgeving wordt weergegeven (Jes. 33:20-22; Ezech. 47:1-12; Zach. 14:8; Joël 3:17-18; cf. Michael S. Heiser, The Divine Council, [2013] p. 3). Vandaar dat anderen Sion willen afleiden van het Hurritisch šeya "beek, rivier" (Geoffrey W. Bromiley, ed. International Standard Bible Encyclopedia: E-J Volume 2 (Revised ed. 1982). p. 1006).


1) berg bij Jeruzalem (Ps. 48:3, 12; 74:2; 78:68; Jes. 10:32); 1a) berg van de Heer (Mic. 4:2, 7); 2) Sion = Jeruzalem (1 Kon. 8:1; 1Kron. 11:5); 2a) meer specifiek "de burcht" (2 Sam. 5:7)


Nieuwe Testament

Σιών G04622 (Hebr. 12:22)Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

צִיּוֹן 154 n.pr.loc. Ṣiyyôn, Zion

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H6726 צִיּוֹן Tsîyôwn; the same (regularly) as 6725; Tsijon (as a permanent capital), a mountain of Jerusalem — Zion.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Σιών G4622 "Sion, Zion"; Hebreeuws צִיּוּן H6725 "title, sign, waymark";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij