H7324_ רוּק
ledigen, uitgieten
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 19x voor in 12 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ledigen, uitgieten zie ריק H7386; TWOT - 2161


Hoogl. 1:3 שֶׁמֶן תּוּרַק šemen tûraq "soort olie"; Is niet niet duidelijk wat hier precies mee wordt bedoeld, de volgende opties zijn: 1) Van oudsher wordt de term תּוּרַק gezien als een werkwoord (Hophal imperfectum 3de persoon enkelvoud vrouwelijk van רִיק riq, "om te gieten over"), die functioneert als een aanv. bijvoeglijk naamwoord van het zelfstandig naamwoord שֶׁמֶן ("olie, parfum"), ie. "olie die uitgestort wordt". We zien dit in de LXX ἒλαιον ἐκχεομενον (elaion ekcheomenon, "olie uitgestort"), die lijkt te wijzen op een Hebreeuwse Vorlage van een passief werkwoord welke aanv. functioneerd. Daarom is de zinsnede traditioneel vertaald met "zalf / olie uitgestort / uitgestort" (SV, HSV, NBG), "gezuiverde / rijke olie" (WV95) of "het verspreiden van parfum" (GNB96). Echter, dit is syntactisch lastig omdat: (a) het zelfstandig naamwoord שֶׁמֶן ("olie") mannelijk is (BDB 1032 SV שֶׁמֶן), maar het werkwoord תּוּרַק ("uitgestort") vrouwelijk is (3de persoon enkelvoud vrouwelijk). 2) Aquila, die bekend staat om zijn houterige letterlijke vertalingstechniek, leest ἒλαιον ἐκκενωθὲν (elaion ekkenōthen, "olie die uitgestort wordt"), wat weerspiegelt een passief deelwoord die adj. functioneerd, misschien מוּרָק (muraq; Hophal part. ms van רִיק "uit te storten"). Dan zou het gaan om eenvoudige orthografische verwarring tussen ת en מ. Dit kan tot uiting komen in Qumran-rollen, omdat Baillet vertaling van 6QCant leest מרקחת מורקה (aangehaald in BHS apparaat "c-c") die zouden worden gevocaliseerd als מִרְקַחַת מוּרקָה (mirqakhat murqah, "geparfumeerd uitgestort"). Echter, de vertaling van Baillet wordt in twijfel getrokken door sommige geleerden. 3) De BHS redactie suggereert de verbetering van de MT תּוּרַק (tûraq) van het zelfstandig naamwoord תַּמְרוּק (tamruq, "zuivering"), gebruikt voor gezuiverde olie (bijvoorbeeld Esth. 2:3, 9, 12): תַּמְרוּק שֶׁמֶן (šemen tûraq) wat zou betekenen "olie van zuivering" of "gezuiverd olie". 4) Een eenvoudiger oplossing is om תּוּרַק te nemen als een eerder opgenomen zelfstandig naamwoord dat gerelateerd is aan het Ugaritische zelfstandig naamwoord trq dat verwijst naar een hoge kwaliteit cosmetische olie (UT 145,20, 19.371). Dit zien we in een andere vertaling: "Uw naam is als beste olie" (NJPS).


Voorkomend in de LXX als: αναιρεωG337 "optillen, oprapen, wegnemen, afschaffen"; διασπειρωG1289 "uitrstrooien, verstrooien"; διαφθειρωG1311 "bederven, verwoesten, vernietigen"; εκχεωG1632 "uitgieten, vergieten"; επαναγωG1877 "doen opstijgen, terugvoeren, terugkeren"; επιχεωG2022 "uitgieten op";


Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[רִיק] vb. Hiph. make empty, empty out 1 empty vessels 2 pour out or down, rain 3 empty out (i.e. draw) sword Hoph. be emptied out from vessel

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H7324 רוּק rûwq; a primitive root; to pour out (literally or figuratively), i.e. empty — × arm, cast out, draw (out), (make) empty, pour forth (out).

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws יׇרְקְעָם H3421 "Jorkeam"; Hebreeuws רִיק H7385 "vain thing, no purpose, vanity, vain, empty"; Hebreeuws רֵיק H7386 "ijdel, lichtzinnige (mensen), leegte";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken