H7759 שׁוּלַמִּית
Sulammith, Sulamitische, Sunamietische
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Sulamitische vrouw (Hooglied), Sunem (plaats),

Statistieken

Komt 2x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie


שולמית šûlammît "Sulamith", alleen in Hoogl. 6:13; LXX ἡ Σουλαμιτἰ (hē Soulamiti, "O Sulamitische") en de Vulgaat Sulamitis ("O Sulamitische"). Een paar Hebreeuwse manuscripten lezen het meervoud הַשּׁוּלַמוֹת (haShulamot), maar de Masoretische traditie leest הַשּׁוּלַמִית. Acht verklaringen zijn er betreffende de interpretatie van dit vers.

  1. שׁוּלַמִית is substantief te gebruiken van de bijvoeglijke vorm qutal שׁוּלָם (Shulam, "perfectie") met het achtervoegsel ית - uit de stam שָׁלֵם (Salem, "volledig te zijn, perfect"): "de perfecte, de gave" (Fox). Deze benadering komt tot uitdrukking in de rabbijnse exegese van de 12de eeuw: "De betekenis van de Shulammite is 'perfect, zonder vlek" (Midrash Rabba).
  2. שׁוּלַמִית is Qal passief deelwoord met de vrouwelijke bijvoeglijke suffix ית - uit de wortel שָׁלֵם ("vrede"): "de vreedzame" (Andre, Robert, Joüon). Dit wordt weerspiegeld in Vulgata pacificus ("die de vreedzame is"), en Aquila en Quinta ἡ ἐηρυνεούσα (hē eēryneoúsa) "de vreedzame" (Andre Robert, Joüon).
  3. שׁוּלַמִית is een alternatieve vorm van de naam "Sunamietische" (שׁוּנַמִית) gebruikt om te verwijzen naar de inwoners van Sunem (1 Kon. 1:15; 2 Kon. 4:12). Dit wordt weergegeven in de LXX ἡ Σουλαμιτἰ (hē Soulamiti, "O Sulamitische"). Dit wordt ondersteund door verschillende factoren: (a) namen zijn gevormd door het achtervoegsel ית - en de prefix artikel naar een plaatsnaam, bijvoorbeeld הַיְּרוּשָׁלַמִית (hayyĕrûšālamît, "de Jerusalemitische") van יְרוּשָׁלַם (yĕrûšālam, "Jeruzalem"), (b) de wisselwerking tussen laterale klank ל (l) en nasale klank נ (n) komt veel voor in de Semitische talen (S. Moscati, Comparative Grammar, 32, § 8.26), (c) de stad Sunem was ook bekend als Shulem, als gevolg van de gemeenschappelijke uitwisseling tussen de נ (n) en ל (l) in het Hebreeuws (Aharoni, 123), zoals te zien in Eusebius Onomasticon waarin Sunem = Shulem, en (d) later herzieningen van de LXX geven ἡ Σουναμωτἰ ("de Shunamitische") in plaats van de oude Griekse ἡ Σουλαμωτἰ ("de Sulamitische"). Sunem was een stad in de vlakte van Jizreël aan de voet van de berg Moreh in de buurt van de berg Tabor en ongeveer 15km ten oosten van Megiddo, 30km ten noordwesten van Beth-Sean, en 8km ten noorden van Jizreël (Joz. 19:18; 1 Sam. 28: 4; 2 Kon. 4:8). Tijdens de Romeinse periode, werd de stad Shulem genoemd (Zie Y. Aharoni, The Land of the Bible, 24, 152, 172, 442, 308). Sommige geleerden suggereren dat "Shul/namitische" verwijst naar Abisag, de mooie maagd uit het dorp van Sunem die de oude koning David opwarmde en werd gezocht door Adonia (1 Kon. 2:13-25). Andere geleerden beweren dat Abisag, werd ingevoerd in Hooglied op basis van zwakke gronden.
  4. שׁוּלַמִית is de vrouwelijke vorm van de mannelijke naam שְׁלֹמֹה (šĕlōmō, "Salomo"), net als Judith de vrouwelijke vorm is van Juda: "Shulamith" of "Solomonette" of "Solomoness" (Lowth, Goodspeed, Rowley). De vrouwelijke uitgang - ית kan als achtervoegsel worden gebruikt om mannelijke persoonsnamen om te zetten in vrouwelijke namen. Een soortgelijke vorm komt voor in de Ugaritische aanwijzing van de vrouw van Daniel's als Mevrouw Daniel (bijv. mtt dnty). Een anonieme Joodse commentator van de 12de eeuw schreef: "De Shulammitische was de geliefde van Salomo, want zij was genoemd naar de naam van haar geliefde." De 16de-eeuwse commentator Joseph Ibn Yahya schreef: "En de roeping van haar 'Shulammite' werd bepaald op grond van haar toewijding aan de Heilige (Gezegend is Hij), die wordt genoemd Shelomoh. "
  5. Als een combinatie van punten 1-2, שׁוּלַמִית een woordspeling gevormd door de combinatie van de vrouwelijke naam שְׁלֹמִית (šĕlōmît," Shelomitische") van שְׁלֹמֹה ("Salomo") en de naam הַשּׁוּנַמִית ("de Sunamietische") duidt op een vrouw uit Sunem:" Solomoness / Sunamietische "
  6. שׁוּלַמִית is gerelateerd aan de Arabische stam salama "voleinding gave "(gegeven. een bruid op de ochtend na de bruiloft): "O voltrokken One" of "O Bride" (Hirschberg).
  7. Het is een cultische interpretatie van Hooglied en שׁוּלַמִית is dan de naam of bijnaam van de Kanaänitische maangodin Ishtar, aangewezen door de vrouwelijke vorm van de naam Shelem, de naam van haar minnaar Tammuz, de zogenaamde Dod of Shelem (TJ Meek; zie ook het artikel Sulamitische vrouw).
  8. Een alternatieve cultische interpretatie neemt שׁוּלַמִית als een samensmelting van de naam van de Assyrische oorlogsgodin "Shulmanith" (Ishtar) en de naam "de Sunamietische" voor een vrouw van Sunem (Albright). 

Zie M. V. Fox, The Song of Songs and the Egyptian Love Songs, 157-58; T. J. Meek, “Canticles and the Tammuz Cult,” AJSL 39 (1922-23): 1-14; E. J. Goodspeed, “The Shulammite,” AJSL 50 (1933): 102-104; H. H. Rowley, “The Meaning of ‘The Shulammite’,” AJSL 56 (1938): 84-91; W. F. Albright, “The Syro-Mesopotamian God Sulman-Esmun and Related Figures,” AfO 7 (1931-32): 164-69; W. F. Albright, “Archaic Survivals in the Text of Canticles,” Hebrew and Semitic Studies, 5; H. H. Hirschberg, “Some Additional Arabic Etymologies in Old Testament Lexicography,” VT 11 (1961): 373-85; M. H. Pope, Song of Songs (AB), 596-600.Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

שׁוּלַמִּית usually expl. as adj.gent. f. Shulammite

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H7759 שׁוּלַמִּית Shûwlammîyth; from 7999; peaceful (with the article always prefixed, making it a pet name); the Shulammith, an epithet of Solomon's queen — Shulamite.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws שָׁלַם H7999 "vrede, welstand";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs